Głosowanie O konkursie Regulamin konkursu

Głosowanie zostało zakończone.

OKNO NA ŚWIAT SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA ZE SŁOPNIC

założona w 2014 r. przez Fundację KTO Kultura – Troska – Otwartość oraz Gminę Słopnice. Jej głównym celem było stworzenie miejsc pracy na terenie Słopnic, w szczególności dla kobiet oraz ich aktywizacja zawodowa. Oferta Spółdzielni opiera się przede wszystkim na świadczeniu usług deficytowych o charakterze społecznym. Wśród nich dominują usługi z obszaru opieki nad dziećmi do lat 3 - Spółdzielnia prowadzi punkt opieki dziennej „Kraina Radości”, z którego korzysta obecnie 15-cioro dzieci. Ponadto, Okno Na Świat oferuje też opiekę nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi.

http://oknonaswiat-slopnice.pl/index.php/

BESKIDZKA SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA

prowadząca w Krzeszowie lokal pod nazwą „Marchewkowe Pole” to połączenie kuchni tradycyjnej i dietetycznej, serwowanej zarówno na terenie restauracji, jak i z możliwością dostawy do domu. Inicjatorem powołania spółdzielni były osoby bezrobotne, które w 2014 podjęły wyzwanie utworzenia dla siebie miejsc pracy w branży gastronomicznej. Oferta podmiotu oprócz przygotowywanego codziennie innego menu, obejmuje także usługi cateringowe oraz organizację imprez okolicznościowych. Marchewkowe Pole to obecnie dziesięcioosobowy zespół, mocno zaangażowany w swoją pracę, to pozytywna energia, zaufanie i wzajemne wsparcie oraz ambitny plan rozwoju.

SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA BIOVITAMED

rozpoczęła działalność w 2014 r. jako inicjatywa grupy młodych fizjoterapeutów z Tarnowa i okolic, dla których brakowało miejsca w istniejących przedsiębiorstwach. Świadczy usługi rehabilitacyjne dla dzieci i dorosłych z zakresu fizykoterapii, kinezyterapii, hydroterapii, masażu oraz technik specjalnych. Współpracuje z klubami sportowymi, przedszkolami integracyjnymi oraz Międzyosiedlowymi Centrami Aktywności Senioralnej w Tarnowie. Uczestniczy w akcjach promujących zdrowy styl życia. Od października 2015 r. Spółdzielnia Socjalna BioVitaMed prowadzi ponadto Środowiskowy Dom Samopomocy „Zielona Przystań” w Tarnowie.

http://biovitamed.pl/o-nas/

SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA PODKÓWKA

została zainicjowana przez Gminę Sułkowice oraz Ochotniczą Straż Pożarną w 2014 roku. Od tego czasu prowadzi działalność restauracyjną i cateringową, obsługuje liczne imprezy okolicznościowe, a także zajmuje się dożywianiem klientów Ośrodka Pomocy Społecznej. Spółdzielnia integruje społeczność lokalną organizując jarmarki, pikniki czy spotkania świąteczne. Dodatkowo zajmuje się produkcją przetworów, bazujących na tradycyjnych, lokalnych recepturach, których dystrybucja odbywa się tylko poprzez lokalne sklepiki, co pozwala zacieśnić więzi społeczne i gospodarcze między sprzedawcami a spółdzielnią.

www.podkowka.sulkowice.pl

KRAKOWSKA SPÓŁDZIELNIA NIEWIDOMYCH SANEL

powstała w 1952 r. Specjalizuje się w produkcji szczoteczek do zębów, szczotek do ciała i gospodarstwa domowego, a także wiązek elektrycznych do pralek; jako jeden z nielicznych zakładów w Polsce wykonuje regenerację szczotek przemysłowych. Spółdzielnia realizuje autorskie projekty wspierające dostosowanie miejsc pracy do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Oferuje praktyki zawodowe dla młodzieży, czynnie uczestniczy w życiu organizacji pozarządowych oraz współpracuje ze środowiskiem akademickim. Spółdzielnia obecnie zapewnia pracę 64 osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym.

http://www.sanel.pl/

SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA STYL I SMAK

to spółdzielnia socjalna osób prawnych utworzona w 2011 r., działająca w obszarze usług cateringowych. Specjalizuje się w dostarczaniu zdrowych, pełnowartościowych posiłków do placówek oświatowych i urzędów. Współpracuje z lokalnymi producentami żywności w zakresie zaopatrzenia. Poza swą podstawową działalnością usługową spółdzielnia prowadzi warsztaty kulinarne dla dzieci na temat podstaw zdrowego żywienia oraz organizuje wizyty studyjne. Spółdzielnia dała szansę na pracę kilku osobom z niepełnosprawnościami oraz długotrwale bezrobotnym z Gminy Liszki i okolic.

http://www.stylismak.net/index.php

FUNDACJA MAMO PRACUJ

powstała w 2015 r. w odpowiedzi na ograniczone możliwości łączenia życia zawodowego i obowiązków rodzicielskich, jakich osobiście doświadczyły jej założycielki. Celem Fundacji jest m.in. wyrównywanie szans zawodowych, edukacyjnych i rozwojowych kobiet, inicjowanie i wspieranie nowatorskich rozwiązań w obszarze pracy zawodowej rodziców oraz wspieranie pracodawców przyjaznych idei work-life-balance. Fundacja prowadzi edukacyjno-informacyjny portal internetowy z ofertami pracy dla kobiet, realizuje projekt edukacyjny„#MamoPracuj w IT”, akcje społeczne i marketingowe. Jako pracodawca Fundacja zapewnia zatrudnienie w elastycznym i zadaniowym czasie pracy 6 paniom.

https://mamopracuj.pl/

USŁUGOWA SPÓŁDZIELNIA INWALIDÓW W SKAWINIE

powołana w 1990 r. w celu rehabilitacji zawodowej i integracji społecznej osób niepełnosprawnych. Obecnie zatrudnia 320 osób na miejscach pracy przystosowanych do różnego typu schorzeń. Spółdzielnia świadczy usługi ochrony mienia, porządkowe i gospodarcze. Poza standardowymi usługami ochrony i monitoringu, rozwija system monitoringu wizyjnego.

http://www.usi.skawina.pl/

RABCZAŃSKA SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA „DZIEWIĘĆSIŁ”

powstała w 2012 r. jako spółdzielnia socjalna osób prawnych z udziałem JST. Podstawą jej działalności są usługi związane z zagospodarowaniem i konserwacją terenów zielonych oraz sprzątaniem. Dodatkowo zajmuje się obsługą terenów sportowo-rekreacyjnych oraz wykonuje drobne usługi remontowe. Przez okres 5 lat funkcjonowania spółdzielni pracowało w niej 26 osób, spośród których większość powróciła na otwarty rynek pracy. Obecnie jej pracownikami są zarówno osoby młode, rozpoczynające swą drogę na rynku pracy, jak i osoby w wieku 50+, co sprzyja integracj

http://www.dziewiecsil.rabka-net.pl/

SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA „SMAKI GOŚCIŃCA”

Powstała z inicjatywy dwóch organizacji działających na terenie gmin Lanckorona, Kalwaria Zebrzydowska, Mucharz i Stryszów w ścisłej współpracy z lokalnymi włodarzami jako jedyna do dziś spółdzielnia socjalna w powiecie wadowickim. Głównym obszarem jej działalności są branże gastronomiczna i turystyczna, a motywem wiodącym promocja lokalnego produktu kulinarnego pod własną marką „Smaki Gościńca”. Spółdzielnia organizuje szkolenia i warsztaty kulinarne w ramach Inkubatora Kuchennego w Zakrzowie oraz jest operatorem tego pierwszego tego typu w Polsce obiektu służącego rozwojowi lokalnej przedsiębiorczości w branży gastronomicznej.

http://gosciniec4zywiolow.pl/index.php?id_kategoria=321

OKNO NA ŚWIAT SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA ZE SŁOPNIC

Głosy ukryte

BESKIDZKA SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA

Głosy ukryte

SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA BIOVITAMED

Głosy ukryte

SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA PODKÓWKA

Głosy ukryte

KRAKOWSKA SPÓŁDZIELNIA NIEWIDOMYCH SANEL

Głosy ukryte

SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA STYL I SMAK

Głosy ukryte

FUNDACJA MAMO PRACUJ

Głosy ukryte

USŁUGOWA SPÓŁDZIELNIA INWALIDÓW W SKAWINIE

Głosy ukryte

RABCZAŃSKA SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA „DZIEWIĘĆSIŁ”

Głosy ukryte

SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA „SMAKI GOŚCIŃCA”

Głosy ukryte