O konkursie Regulamin konkursu

Głosowanie zostało zakończone.

OKNO NA ŚWIAT SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA ZE SŁOPNIC

założona w 2014 r. przez Fundację KTO Kultura – Troska – Otwartość oraz Gminę Słopnice. Jej głównym celem było stworzenie miejsc pracy na terenie Słopnic, w szczególności dla kobiet oraz ich aktywizacja zawodowa. Oferta Spółdzielni opiera się przede wszystkim na świadczeniu usług deficytowych o charakterze społecznym. Wśród nich dominują usługi z obszaru opieki nad dziećmi do lat 3 - Spółdzielnia prowadzi punkt opieki dziennej „Kraina Radości”, z którego korzysta obecnie 15-cioro dzieci. Ponadto, Okno Na Świat oferuje też opiekę nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi – pracę, która wymaga pełnego zaangażowania, osobistej pracy z każdym podopiecznym. Spółdzielnia uznaje ten segment działalności za szczególnie ważny społecznie, kształcąc przy tym otoczenie, budując świadomość i edukując w zakresie pracy z osobą zależną.

http://oknonaswiat-slopnice.pl/index.php/

SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA RÓWNOŚĆ Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE

o spółdzielnia osób fizycznych założona w 2014 roku, której członkami są osoby niepełnosprawne, chorujące psychicznie oraz osoby bezrobotne. Spółdzielnia realizuje swoje cele na kilku płaszczyznach: gastronomii, cateringu, szkoleń – wizyt studyjnych. Na terenie Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie prowadzi trzy lokale: Kawiarenkę „Film Caffe”, Kawiarnię i bufet „Bistro Film” oraz Cafe Bufet „Wawelskie Bistro”. Spółdzielnia podejmuje działania edukacyjne i organizuje praktyki studenckie dla studentów kierunków społecznych Uniwersytetu Papieskiego. Spółdzielnia opiera swoją organizację pracy na modelu Trenera Zatrudnienia Wspieranego. Obecnie Równość zatrudnia 21 osób.

http://www.spoldzielniarownosc.pl/

FUNDACJA ZAMEK KRÓLEWSKI W NIEPOŁOMICACH

ustanowiona w 1998 roku, aby realizować działania w zakresie ochrony zabytków, promować działalność artystyczną oraz realizować zadania zmierzające do utworzenia na Zamku Muzeum Niepołomickiego. Zgodnie z zapisami statutu, Fundacja prowadzi również działalność gospodarczą, z której dochód w całości przeznaczony jest na finansowanie działalności statutowej. Fundacja zajmuje się wynajmowaniem pomieszczeń lub części zamku na cele komercyjne, organizacją i obsługą ruchu turystycznego, prowadzeniem działalności marketingowej, kulturalnej oraz szkoleniowej. Fundacja współpracuje z Ochotniczymi Hufcami Pracy, kształcąc i zatrudniając pracowników młodocianych celem przyuczenia do zawodu.

http://www.zamekkrolewski.com.pl/fundacja

SEZONY BISTRO CAFE PROWADZONE PRZEZ STOWARZYSZENIE PARASOL

Działalność gospodarcza stowarzyszenia została zapoczątkowana w roku 2015 po zakończonym sukcesem projekcie aktywizującym ludzi młodych i wyposażającym ich w umiejętności i kwalifikacje. Sezony Bistro Cafe to lokal gastronomiczny bazujący na sezonowych potrawach, dopasowanych do pór roku. Ponadto Sezony świadczą usługi cateringowe. Poza działalnością gastronomiczną Stowarzyszenie za pośrednictwem Sezonów szkoli ludzi młodych m.in. z tematyki związanej z rynkiem pracy, włącza mieszkańców Podgórza w działania społeczne, a także angażuje dzieci i młodzież w projekty rozwojowe.

www.parasol.org.pl

SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA KOBIERZYN

jest miejscem pracy i reintegracji osób niepełnosprawnych z powodu choroby psychicznej. Powstała w 2013 roku z przy udziale dwóch organizacji pozarządowych: Fundacji Pomocy Chorującym Psychicznie im. Tomasza Deca oraz Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Psychiatrii i Opieki Środowiskowej. Spółdzielnia zajmuje się przede wszystkim utrzymaniem czystości, pielęgnacją zieleni, w tym zakładaniem rabat i ogrodów. Spółdzielnia w swojej działalności dba także o ochronę środowiska – ograniczając stosowanie środków chemicznych, stosując biodegradowalne materiały, racjonalizując zużycie wody i energii, a przy tym kształtując świadomość ekologiczną pracowników.

www.kobierzyn.org

FUNDACJA ROZWOJU EDUKACJI, PRACY, INTEGRACJI

To tarnowska organizacja pozarządowa, której misją jest budzenie aktywności i wspieranie rozwoju obywateli, organizacji i społeczności lokalnych. Fundacja prowadzi bezpłatną terapię i rehabilitację w Warsztacie Terapii Zajęciowej im. Jana Pawła II dla 45 osób niepełnosprawnych intelektualnie. Warsztat prowadzi terapię i rehabilitację społeczną, zawodową i ruchową, w celu wyposażenia swoich podopiecznych w umiejętności niezbędne na chronionym bądź otwartym rynku pracy. Niepełnosprawni podopieczni wytwarzają ręcznie unikalne produkty, wśród nich kartki okolicznościowe, zaproszenia, pamiątki z odwiedzanych miejsc czy figurki. Ogromny potencjał podopiecznych Fundacji jest prezentowany na licznych imprezach, konkursach i festiwalach także integracyjnych, sportowych.

www.repi.pl

SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA PODKÓWKA

Została zainicjowana przez Gminę Sułkowice oraz Ochotniczą Straż Pożarną w 2014 roku. Od tego czasu prowadzi działalność restauracyjną i cateringową, obsługuje liczne imprezy okolicznościowe, a także zajmuje się dożywianiem klientów Ośrodka Pomocy Społecznej. Spółdzielnia integruje społeczność lokalną organizując jarmarki, pikniki czy spotkania świąteczne. Dodatkowo zajmuje się produkcją różnych „słoikowych” przetworów, których dystrybucja odbywa się tylko poprzez lokalne sklepiki, co pozwala zacieśnić więzi społeczne i gospodarcze między sprzedawcami a spółdzielnią.

www.podkowka.sulkowice.pl

BESKIDZKA SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA

prowadząca w Krzeszowie lokal pod nazwą „Marchewkowe Pole” to połączenie kuchni tradycyjnej z serwowaniem dań dietetycznych. Inicjatorem powołania spółdzielni były osoby bezrobotne, które w 2014 postanowiły rozpocząć realizację swojego pomysłu. Oferta podmiotu oprócz przygotowywanego codziennie innego menu, obejmuje także usługi cateringowe oraz organizację imprez okolicznościowych. Marchewkowe Pole to siedmioosobowy zespół, mocno zaangażowany w swoją pracę, to pozytywna energia i wzajemne wsparcie.

SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA CZYSTOŚĆ

Do jej zainicjowania przyczyniła się Gmina Sękowa oraz Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju Gminy Sękowa, odpowiadając w ten sposób na problemy społeczności lokalnej – bezrobocie, niepełnosprawność, alkoholizm. Spółdzielnia swoją działalność koncentruje na utrzymaniu porządku oraz pielęgnacji gminnej zieleni. Ponadto świadczy usługi brukarskie, a także prace remontowo- budowlane współpracując z dużymi, znanymi przedsiębiorstwami. Spółdzielnia stale inwestuje w swoich pracowników – umożliwiając im podnoszenie kwalifikacji poprzez uczestnictwo różnych kursach czy szkoleniach.

www.spoldzielniaczystosc.info

SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA APACZE

Założona w 2014 roku, aby tworzyć miejsca pracy dla niepełnosprawnych osób z Zespołem Downa. Spółdzielnia znalazła niszę rynkową, którą wypełnia oferując usługi szeroko rozumianego konfekcjonowania kosmetyków w małe opakowania – saszetki jednorazowego użycia. Oferta Spółdzielni jest ciągle dostosowywana do zapotrzebowania rynku poprzez pakowanie nowych typów produktów np. rozlewanie suplementów diety. Na szczególną uwagę zasługują wprowadzone przez Spółdzielnię innowacyjne metody integrowania osób niepełnosprawnych z lokalną społecznością polegające na zatrudnieniu osób z Zespołem Downa przy obsłudze różnych wydarzeń kulturalnych np. do wskazywania drogi czy miejsca uczestników. Takie działania powodują, że osoby niepełnosprawne czują się potrzebne, osoby pełnosprawne natomiast otwierają się na ich potrzeby.

www.a-paczki.pl

OKNO NA ŚWIAT SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA ZE SŁOPNIC

Głosy ukryte

SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA RÓWNOŚĆ Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE

Głosy ukryte

FUNDACJA ZAMEK KRÓLEWSKI W NIEPOŁOMICACH

Głosy ukryte

SEZONY BISTRO CAFE PROWADZONE PRZEZ STOWARZYSZENIE PARASOL

Głosy ukryte

SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA KOBIERZYN

Głosy ukryte

FUNDACJA ROZWOJU EDUKACJI, PRACY, INTEGRACJI

Głosy ukryte

SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA PODKÓWKA

Głosy ukryte

BESKIDZKA SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA

Głosy ukryte

SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA CZYSTOŚĆ

Głosy ukryte

SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA APACZE

Głosy ukryte