Głosowanie O konkursie Regulamin konkursu

Konkurs Małopolski Lider Przedsiębiorczości Społecznej to inicjatywa, która ma na celu promować i nagradzać najlepsze przedsiębiorstwa społeczne w Małopolsce, z sukcesem łączące działalność biznesową z realizacją założonych celów społecznych. O tytuł Małopolskiego Lidera Przedsiębiorczości Społecznej mogą ubiegać się: organizacje pozarządowe i kościelne jednostki organizacyjne prowadzące działalność gospodarczą, spółdzielnie inwalidów i niewidomych, spółdzielnie socjalne, spółdzielnie pracy oraz spółki not for profit.


Konkurs prowadzony jest w następujących kategoriach:

  1. Kategoria główna – Małopolski Lider Przedsiębiorczości Społecznej 2018.
  2. Kategoria - Jednostka samorządu terytorialnego wspierająca rozwój ekonomii społecznej w Małopolsce
  3. Kategoria - Przedsiębiorstwo wspierające rozwój ekonomii społecznej w Małopolsce
  4. Kategoria - Przedsiębiorstwo wspierające rozwój ekonomii społecznej w Małopolsce
  5. Kategoria – Nagroda publiczności - nagroda przyznawana na podstawie plebiscytu na stronie internetowej, w którym biorą udział finaliści konkursu.


wycięzców konkursu poznamy 7 czerwca podczas uroczystej Gali Małopolski Lider Przedsiębiorczości Społecznej. Konkurs realizowany jest corocznie od 2011 roku, obecnie w ramach projektu „Małopolski Ośrodek Koordynacji Ekonomii Społecznej”, wdrażanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Działanie 9.3 Wsparcie ekonomii społecznej.

Więcej informacji na stronie: http://www.es.malopolska.pl w zakładce konkursy