Głosowanie O konkursie Regulamin konkursu

OKNO NA ŚWIAT SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA ZE SŁOPNIC

założona w 2014 r. przez Fundację KTO Kultura – Troska – Otwartość oraz Gminę Słopnice. Jej głównym celem było stworzenie miejsc pracy na terenie Słopnic, w szczególności dla kobiet oraz ich aktywizacja zawodowa. Oferta Spółdzielni opiera się przede wszystkim na świadczeniu usług deficytowych o charakterze społecznym. Wśród nich dominują usługi z obszaru opieki nad dziećmi do lat 3 - Spółdzielnia prowadzi punkt opieki dziennej „Kraina Radości”, z którego korzysta obecnie 15-cioro dzieci. Ponadto, Okno Na Świat oferuje też opiekę nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi – pracę, która wymaga pełnego zaangażowania, osobistej pracy z każdym podopiecznym. Spółdzielnia uznaje ten segment działalności za szczególnie ważny społecznie, kształcąc przy tym otoczenie, budując świadomość i edukując w zakresie pracy z osobą zależną.

http://oknonaswiat-slopnice.pl/index.php/