Głosowanie O konkursie Regulamin konkursu

FUNDACJA ZAMEK KRÓLEWSKI W NIEPOŁOMICACH

ustanowiona w 1998 roku, aby realizować działania w zakresie ochrony zabytków, promować działalność artystyczną oraz realizować zadania zmierzające do utworzenia na Zamku Muzeum Niepołomickiego. Zgodnie z zapisami statutu, Fundacja prowadzi również działalność gospodarczą, z której dochód w całości przeznaczony jest na finansowanie działalności statutowej. Fundacja zajmuje się wynajmowaniem pomieszczeń lub części zamku na cele komercyjne, organizacją i obsługą ruchu turystycznego, prowadzeniem działalności marketingowej, kulturalnej oraz szkoleniowej. Fundacja współpracuje z Ochotniczymi Hufcami Pracy, kształcąc i zatrudniając pracowników młodocianych celem przyuczenia do zawodu.

http://www.zamekkrolewski.com.pl/fundacja