Głosowanie O konkursie Regulamin konkursu

SEZONY BISTRO CAFE PROWADZONE PRZEZ STOWARZYSZENIE PARASOL

Działalność gospodarcza stowarzyszenia została zapoczątkowana w roku 2015 po zakończonym sukcesem projekcie aktywizującym ludzi młodych i wyposażającym ich w umiejętności i kwalifikacje. Sezony Bistro Cafe to lokal gastronomiczny bazujący na sezonowych potrawach, dopasowanych do pór roku. Ponadto Sezony świadczą usługi cateringowe. Poza działalnością gastronomiczną Stowarzyszenie za pośrednictwem Sezonów szkoli ludzi młodych m.in. z tematyki związanej z rynkiem pracy, włącza mieszkańców Podgórza w działania społeczne, a także angażuje dzieci i młodzież w projekty rozwojowe.

www.parasol.org.pl