Głosowanie O konkursie Regulamin konkursu

FUNDACJA ROZWOJU EDUKACJI, PRACY, INTEGRACJI

To tarnowska organizacja pozarządowa, której misją jest budzenie aktywności i wspieranie rozwoju obywateli, organizacji i społeczności lokalnych. Fundacja prowadzi bezpłatną terapię i rehabilitację w Warsztacie Terapii Zajęciowej im. Jana Pawła II dla 45 osób niepełnosprawnych intelektualnie. Warsztat prowadzi terapię i rehabilitację społeczną, zawodową i ruchową, w celu wyposażenia swoich podopiecznych w umiejętności niezbędne na chronionym bądź otwartym rynku pracy. Niepełnosprawni podopieczni wytwarzają ręcznie unikalne produkty, wśród nich kartki okolicznościowe, zaproszenia, pamiątki z odwiedzanych miejsc czy figurki. Ogromny potencjał podopiecznych Fundacji jest prezentowany na licznych imprezach, konkursach i festiwalach także integracyjnych, sportowych.

www.repi.pl