Głosowanie O konkursie Regulamin konkursu

KRAKOWSKA SPÓŁDZIELNIA NIEWIDOMYCH SANEL

powstała w 1952 r. Specjalizuje się w produkcji szczoteczek do zębów, szczotek do ciała i gospodarstwa domowego, a także wiązek elektrycznych do pralek; jako jeden z nielicznych zakładów w Polsce wykonuje regenerację szczotek przemysłowych. Spółdzielnia realizuje autorskie projekty wspierające dostosowanie miejsc pracy do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Oferuje praktyki zawodowe dla młodzieży, czynnie uczestniczy w życiu organizacji pozarządowych oraz współpracuje ze środowiskiem akademickim. Spółdzielnia obecnie zapewnia pracę 64 osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym.

http://www.sanel.pl/