Głosowanie O konkursie Regulamin konkursu

USŁUGOWA SPÓŁDZIELNIA INWALIDÓW W SKAWINIE

powołana w 1990 r. w celu rehabilitacji zawodowej i integracji społecznej osób niepełnosprawnych. Obecnie zatrudnia 320 osób na miejscach pracy przystosowanych do różnego typu schorzeń. Spółdzielnia świadczy usługi ochrony mienia, porządkowe i gospodarcze. Poza standardowymi usługami ochrony i monitoringu, rozwija system monitoringu wizyjnego.

http://www.usi.skawina.pl/