Głosowanie O konkursie Regulamin konkursu

RABCZAŃSKA SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA „DZIEWIĘĆSIŁ”

powstała w 2012 r. jako spółdzielnia socjalna osób prawnych z udziałem JST. Podstawą jej działalności są usługi związane z zagospodarowaniem i konserwacją terenów zielonych oraz sprzątaniem. Dodatkowo zajmuje się obsługą terenów sportowo-rekreacyjnych oraz wykonuje drobne usługi remontowe. Przez okres 5 lat funkcjonowania spółdzielni pracowało w niej 26 osób, spośród których większość powróciła na otwarty rynek pracy. Obecnie jej pracownikami są zarówno osoby młode, rozpoczynające swą drogę na rynku pracy, jak i osoby w wieku 50+, co sprzyja integracj

http://www.dziewiecsil.rabka-net.pl/